Bermverharding

Voor veel wegbeheerders is de bermverharding een lastig vraagstuk. Veiligheid versus kosten, kwaliteit versus kwantiteit. Bermen van menggranulaat zijn relatief goedkoop, maar hebben een te korte levensduur. Bermen met (gras)beton voldoen vaak wel aan de eisen, maar blijken in de praktijk financieel vaak niet haalbaar. Nobre Cál Halfverharding is een uitstekende toepassing voor bermverharding. Vanwege zijn hardheid is deze vorm van halfverharding toegankelijk voor alle verkeer. Zowel fietsers, auto’s, vrachtwagens en tractoren kunnen zich hier prima over verplaatsen.

Nobre Cál Halfverharding voor Bermverhardingen

Bermverhardingen worden gebruikt door allerlei verkeer. Wandelaars, fietsers, auto’s, vrachtwagens en tractoren gaan over de bermverhardingen. Het is dus van belang dat de bermverharding een goede hardheid heeft. Voor gemeentes en andere wegbeheerders spelen de aanleg- en onderhoudskosten uiteraard ook een grote rol. Nobre Cál Halfverharding is een natuurlijk product zonder toegevoegde bindmiddelen. Het materiaal is afkomstig uit diverse kalksteengroeves. Door deze verschillende materialen te mengen in diverse verhoudingen is door intern onderzoek een uniek product ontstaan voor bermversteviging met een zeer hoge natuurlijke hydraulische werking. Het materiaal bestaat uit een zeer fijne 0-5mm gradatie met een hoge haakweerstand. Door de natuurlijke eigenschappen van de materialen ontstaat er een stevige stabiele massa die ook mogelijke zettingen in de ondergrond kan opvangen. Nobre Cál Halfverharding voor bermverhardingen wordt voor verwerking homogeen gemengd met vocht zodat er een optimaal bindingsproces plaats vindt.

Voordelen Nobre Cál

De aanleg van Nobre Cál Halfverharding kent verschillende voordelen:

Nobrecál Bermverharding in Tollebeek
 • Nobre Cál kent een hoge hardheid
 • Nobre Cál is onderhoudsarm
 • Beschadigingen aan de Nobre Cál Bermverharding komen vrijwel niet voor
 • Onkruidgroei en alg vorming krijgen vrijwel geen kans
 • 100% natuurlijk en duurzaam product
 • Nobre Cál Bermverharding heeft een natuurlijke kleur en gaat daardoor op in de natuur


Aanleg van Nobre Cál

Nobre Cál wordt aangebracht op de stabiele ondergrond of een eventueel aan te brengen menggranulaat. Met de aanleg wordt gebruik gemaakt van een bermverbredingsmachine. Om de verharding te verdichten wordt een trilplaat met watervoorziening gebruikt. Uiteraard is het mogelijk om Nobre Cál zelf aan te leggen, maar door de aanleg over te laten aan professionals, ben je verzekerd van de voordelen. Wanneer je de aanleg in eigen beheer wilt houden, kun je uiteraard onze specialisten ten alle tijden raadplegen.

Het onderhoud van Nobre Cál Halfverharding voor bermverharding, vergt niet veel tijd. Beschadigingen in de bermverharding van Nobre Cál, zie je vrijwel niet terug. Dat komt door de hardheid van het materiaal. Ook ingezakte plekken zouden bij de juiste manier van aanleggen niet of nauwelijks voor mogen komen. En op deze manier voorkom je ook direct plasvorming wanneer het veel regent. En aangezien Nobre Cál halfverharding vrijwel geen onkruidgroei en alg groei kent, is de bestrijding ervan dan ook niet nodig. Chemische bestrijdingsmiddelen die schadelijk voor mens, dier en milieu zijn kunnen achterwege gelaten worden en groot onderhoud is overbodig. De bermverharding blijft netjes en is één met de natuur!

Andere toepassingen van Nobre Cál Halfverharding

Naast bermverharding, is Nobre Cál Halfverharding ook geschikt voor andere toepassingen:

Nobrecál Berm verharding met natuurlijke kleur
 • fiets- en wandelpaden
 • begraafplaatsen
 • golfbanen
 • parkeerplaatsen
 • speel- of recreatieplaatsen
 • bospaden
 • erfverharding

Nobre Càl Halfverharding kopen is een uitstekend plan bij kronkelende vormen langs wegen. De natuurlijke kleur maakt dat het product opgaat in de natuur. Tevens maakt de hardheid en het onderhoudsarme karakter van het materiaal dit product tot een goede toepassing voor bermverharding en kun je er nog jarenlang plezier van hebben.